Tartsa kézben Praxisát! - Tartsa kézben egészségét!

Sürgős?

2018. május 28. - DeriCom Kft

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) akkor fogja a vele szemben támasztott elvárásokat valóban teljesíteni, ha minél többen használják, minél több adat kerül strukturáltan a rendszerbe és minél több külső rendszerrel lesz összeköttetésben. Ennek kapcsán felvetődik azonban a…

Tovább

GDPR felkészülés III.

a szükséges dokumentumok összeállítása

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR ) 2018. május 25-től minden olyan szervezetre vonatkozik, amely személyes adatokat kezel, és komoly…

Tovább

GDPR felkészülés II.

2018. május 25-től alkalmazandó az EU. általános adatvédelmi rendelete, a GDPR (EU.2016/679), amely a természetes személyek adatainak kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelkezik. Mivel az orvosi praxis dolgozói több ezer magánszemély személyi adatait és minősített adatnak számító…

Tovább

GDPR felkészülés I.

Az Európai Unió egészére vonatkozó egységes adatvédelmi rendelet (GDRP) megköveteli a tisztességes és átlátható adatkezelést, továbbá, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak az adatkezelés tényéről és céljairól. A rendelet az elszámoltathatóság elvén alapul és fordított bizonyítási kényszert…

Tovább