Tartsa kézben Praxisát! - Tartsa kézben egészségét!

GDPR felkészülés I.

2018. május 10. - DeriCom Kft

Az Európai Unió egészére vonatkozó egységes adatvédelmi rendelet (GDRP) megköveteli a tisztességes és átlátható adatkezelést, továbbá, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak az adatkezelés tényéről és céljairól.

A rendelet az elszámoltathatóság elvén alapul és fordított bizonyítási kényszert jelent. Lényegében nem a hatóságnak kell bebizonyítania, hogy egy szervezet nem felel meg az adatvédelmi szabályoknak, hanem a szervezetnek kell bizonyítania a megfelelést.

A rendelet a 30. cikk 5. bekezdése könnyítéseket fogalmazott meg a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások számára azonban azt is kimondja, hogy az adatvédelmi nyilvántartás vezetésére vonatkozó könnyítés nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra és szervezetekre, ahol a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatkezelést és/vagy adatfeldolgozást folytatnak. A rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerint ide tartoznak az egészségügyi adatok is.  

Fontos tudni, hogy a rendelet nem visszamenőleges hatályú.

dc_gdpr.png 

A rendelet végrehajtására való felkészülésben segít, ha az alábbi kérdéseket megpróbáljuk a saját ügymenetünknek megfelelően megválaszolni.

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?
 2. Az adatkezelésnek mi a jogalapja (írásbeli hozzájáruló nyilatkozat, jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek érvényesítése, stb.)?
 3. Az érintett személyek köre (munkavállalók, szerződött partnerek, stb.)?
 4. Hogyan történik az érintett tájékoztatása az adatkezeléssel kapcsolatos információkról és a jogaikról?
 5. Mi az adatkezelés célja?
 6. Kik ismerhetik meg az adatokat (munkavállalók, külső adatfeldolgozók, stb.)?
 7. Rendelkezünk-e velük kapcsolatosan titoktartási nyilatkozattal illetve szerződéses kapcsolat esetén megfelelő garanciákkal az adatfeldolgozás biztonságát illetően?
 8. Milyen irányú adattovábbítás történik? Erről tájékoztatva van-e az érintett?
 9. Meddig őrizzük meg az adatokat?
 10. Hogyan tároljuk az adatokat (papír alapon, elektronikus formában) és milyen intézkedéseket hajtunk végre az adatok biztonsága érdekében?

Az e kérdésekre adott válaszok  jó kiindulást jelentenek a megfelelő adatkezelési tájékoztató, valamint a szervezet adatkezelési szabályzatának és adatnyilvántartásának az összeállításához. Továbbá segítenek áttekinteni, hogy a jelenlegi ügymenetünk  és alkalmazott biztonsági intézkedésink megfelelnek-e az EU általános adatvédelmi szabályozásának, és ha nem milyen módosítások szükségesek.

Amennyiben Ön az adatokat  a helyben működő számítástechnikai eszközén tartja nyilván, úgy az e célra igénybe vett eszköz biztonságos működéséről az Ön felelőssége gondoskodni. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő módon (vírus védelem, tűzfal, jelszó) védi-e az Önre bízott adatokat!

Amennyiben Ön a MedMaxProNet (on-line) rendszert használja, akkor a kliens (felhasználói) gépeken semmilyen adat, és program nem tárolódik, nincs jelen. Csak a böngészőn, mint egy kapun keresztül éri el a távoli szerveren lévő beteg adatokat. Ebben az esetben az Ön praxisának beteg adatai a DeriCom távoli szerverein vannak, amelyek adatvédelmét és adatbiztonságát a Dericom szavatolja.

A mesterséges intelligencia felhasználása az orvoslásban

Mára olyan új technológiák jelentek meg, melyek már nem csak az ipari termelést és a gazdaságot befolyásolják, hanem az alapvető emberi gondolkozást is arról, hogy vajon mitől ember az ember.

A korábbi ipari forradalmakat az alábbiak jellemezték:

 • Ipar 1.0 - az ember többé nem kell, hogy állati erőre támaszkodjon
 • Ipar 2.0 - tömegtermelés elterjedése
 • Ipar 3.0 - milliárdok számára elérhetővé váló digitalizáció

A negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) legfőbb ismérve, hogy olyan technológiákat használ, melyek összekapcsolják a biológiai, a fizikai és a digitális világot. A robotika területén a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a képfelismerés, a navigáció, a mikroelektromechanikus rendszerek (MEMS-ek), érzékelők és a félvezető-technológiák fejlődése felgyorsította az innovációt.

Az IFR (International Federation of Robotics) februárban közzétett, legfrissebb statisztikái szerint 76 robot jut 10 ezer alkalmazottra a gyártóiparban. A régiók robotizáltságának rangsorában Európa az élmezőnybe tartozik. Itt átlagosan 99 robot jut ennyi dolgozóra. Az előrejelzések szerint az évtized végére az újonnan telepített robotok több mint fele már kobot lesz. A kobotok a robotok gyorsaságát és precizitását kombinálják az emberi kreativitással és intelligenciával.

Philippe Pujol Marseille 2040 című könyve az egészségügy megragadásával egy olyan jövőt fest elénk, melyben az emberek hétköznapjait algoritmusok szabályozzák, megteremtve egy hatékonyabb, ám sokkal kevésbé emberi világot. Az emberek egészségi állapotáról egy beültetés folyamatos információkat továbbít egy olyan mesterséges intelligencia felé, amely elkészíti és naprakészen tartja az adott személyről felállított a diagnózist. Ebben a jelenleg fikciónak számító jövőben az orvos funkciója csupán annyi, hogy megerősítse azt, amit az MI megállapít.

Ugye nem meglepő, hogy a világ vezető fejlesztő cégei  már dolgoznak ilyen terven. Az új rendszer részei lesznek a „szakértő páciensek”, akiknek a saját betegségükről szerzett ismeretei kiértékelést követően beépítésre és további felhasználásra kerülhetnek.

robot-3310194_1920.jpg

Az új adatvédelmi szabályozás (GDPR) az orvosok szemszögéből

Az Európai Unió egészére vonatkozó egységes adatvédelmi szabályozás, a GDPR hatálya kiterjed minden olyan vállalkozásra és szervezetre, amely személyes adatot kezel az EU-n belül. Személyes adatok kezelésének minősül a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés is.  Így a rendelet mindenkire vonatkozik, akinek akár csak egy alklamzottja is van. Azonban a szabályok alkalmazása során méltányos figyelembe venni a KKV-k korlátozott lehetőségeit is. Ezért a rendelet a 30. cikk 5. bekezdése könnyítéseket fogalmazott meg a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások számára többek közt az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását illetően. Azonban azt is kimondja, hogy az adatvédelmi nyilvántartás vezetésére vonatkozó könnyítés nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra és szervezetekre, ahol a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatkezelést és/vagy adatfeldolgozást folytatnak. A rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerint ide tartoznak az egészségügyi adatok is.   

Az adatkezelési nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • a vállalkozás/szervezet nevét,
 • az adatkezelés céljait,
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését,
 • olyan címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,és
 • az adatbiztonság érdekében alkalmazott intézkedések általános leírását.

A rendelet előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok  nagy számban történő kezelését foglalják magukban. Ezért a kórházak vonatkozásában az adatvédelmi tisztviselő kinevezése mindenképp kötelező. A rendelet preambuluma szerint azonban “A személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegei …. személyes adataira vonatkozik.” Így nekik nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kinevezniük.

A rendelet értelmében adatvédelmi hatásvizsgálatot is kell készíteni ott, ahol különleges adatokat vagy fokozottan személyes jellegű adatokat kezelnek és/vagy dolgoznak fel. A jogszabály preambulumában megfogalmazottak alapján azonban egy adott orvosra vonatkoztatva az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése sem kötelező.

A  beidézett meghatározásból viszont az is következik, hogy a szakemberek társulása által kezelt komplex adatkezelés már lehet nagymértékű, és ezért az adatvédelmi tisztviselő és a hatásvizsgálat vonatkozásában ők már más megítélés alá eshetnek.

gdpr.jpg

Az okostelefonok szerepe az indikátor alapú teljesítményértékelésben és a megelőzésben

Az elmúlt hetekben más fórumokhoz hasonlóan, mi is több bejegyzésünkben foglalkoztunk azzal, hogy az internethasználat miként hat az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. A különböző internetes statisztikák szerint a betegek egyre gyakrabban fordulnak panaszaikkal első körben a világháló felé, ahol azonban gyakran téves információk (is) szerepelnek.

A modern internetes technológiáknak köszönhetően az egészségügyi szoftverfejlesztőknek lehetőségük van hatékony és kényelmes megoldásokat biztosítani nem csak az orvosok, de a pácienseik számára is. Ennek keretében egy olyan szolgáltatás kifejlesztésén dolgozunk, mely segítségével közvetlen kapcsolat alakítható ki a medikai szoftver, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a páciensek között. Zárt csoportunkban felmérést végeztünk azzal kapcsolatosan, hogy a háziorvosok támogatják-e az ez irányú fejlesztéseket valamint, hogy mely funkciókat tartanának hasznosnak beépíteni ebbe a rendszerbe. Meggyőződésünk, hogy csak az ő segítségükkel sikerülhet olyan rendszert kidolgozni, mely a valódi igények kiszolgálására épül.

A beérkezett visszajelzések alapján úgy tervezzük, hogy a rendszerünkbe illeszkedő applikáció képes lesz bizonyos feltételek teljesülése esetén értesítést küldeni a páciensek felé. Például egy szűrővizsgálat esedékessé válásakor a rendszer automatikus figyelmeztetést küld az érintett mobilkészülékére. A páciensek így tudatosabbá válhatnak a megelőzés terén, az orvosok pedig hatékony segítséget kapnak az indikátor alapú teljesítményértékeléshez. Egy másik tervezett funkció lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy akár egy gyors orvosi konzultációt is lefolytathassanak a háziorvosukkal.

netdr1.png

A rendszerünkhöz illeszkedő mobilapplikációtól azt várjuk, hogy kölcsönös előnyöket biztosítson mind az orvosok, mind a pácienseik számára.

A fejlesztést Ön is támogathatja javaslataival. Ha ötlete van, írja meg nekünk az info@dericom.hu e-mail címünkre!

Menteni, menteni, menteni!

tanácsok a mikénthez

Ha adatmentésről van szó, akkor az első és legfontosabb szabály, hogy nem elég az adatokat ugyan arra a merevlemezre lementeni, amelyiken egyébként is dolgozunk. Ugyanis az adatvesztések több mint harmadáért a merevlemez meghibásodása felel, a szoftveres és a felhasználói beavatkozásból következő incidensek ketten együtt is „csak” az összes információvesztés negyedét teszik ki.

De akkor mire mentsünk? Az adatok mentésére több megoldás is kínálkozik. Hogy melyiket válasszuk, annak az eldöntéséhez célszerű a következő szempontokat figyelembe vennünk. Mennyi adatot akarunk a gépünkről lementeni? Mennyi időt és pénzt tudunk ráfordítani? Illetve, hogy a lementett adatokat szeretnénk-e más eszközről is elérni?

Az egyik lehetséges megoldás, ha egy pendrájvra vagy egy memóriakártyára írjuk ki az adatokat. Bár már ezekből is kapható akkora tárhely kapacitással rendelkező is, ami vetekszik egyes merevlemezekkel, de azért csak akkor javasoljuk, ha viszonylag kevés adatot akarunk átmozgatni egyik eszközről a másikra.

Ennél egy kicsit „komolyabb” megoldásnak tekinthető, ha az adatokat egy külső wincseszterre írjuk ki. Ezek jellemzően 1 – 3TB méretűek, elég sok adat elfér rajtuk. Általában saját szoftver tartozik hozzájuk, de azt elég egyszer felinstalálni, azt követően a mentés már egy gombnyomással indítható.

pendrive.jpg

A következő lépcső a NAS (Network Attached Storage) használata, vagyis a hálózati mentés. A NAS, olyan mint egy kis központi számítógép saját operációs rendszerrel. Adatmentés mellett akár hálózati meghajtóként is funkcionálhat, vagyis eleve oda menthetjük dokumentumainkat. Jellemzően a NAS-ok képesek tükrözéssel (RAID 1) tárolni a beléjük áramló információt, növelve ezzel az adattárolás biztonságát. Mivel a NAS-okat közvetlenül a hálózatra (routerre, switch-re) lehet csatlakoztatni, ezért nem szükséges egy PC folyamatos futtatása ahhoz, hogy az adatainkat bárhonnan bármikor el tudjuk érni. Ezt egy fokkal nehezebb beállítani, mint egy külső vincsesztert, viszont a beállítást követően nagyobb kényelmet és jobb kihasználhatóságot biztosít.

nas.jpg

Ennél is nagyobb kényelmet nyújtó lehetőség a felhőszolgáltatás igénybevétele. Hogy miért?  Mert nem nekünk kell megvásárolnunk, telepítenünk és üzemeltetnünk. Nincs helyhez és eszközhöz kötve a használata, csupán internetre és webböngészőre van szükség az eléréséhez. Ami mégis sokakat visszatart a felhőszolgáltatások használatától, az az, hogy aggódnak amiatt, hogy esetleg más is hozzáfér a feltöltött adataikhoz. Ezt hivatott meggátolni az adatok „titkosítása”, ami egy két lépcsős azonosítással megoldható. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy felhasználó név és jelszó páros kell a belépéshez, hanem egy másik eszköz is hozzá van kapcsolva a felhőben lévő fiókunkhoz. Például egy e-mail fiók vagy egy telefonszám, ahová a rendszer megerősítő e-mailt vagy SMS-t küld, amire szintén szükség van a belépéshez.

cloud.jpg

Amiről eddig még nem esett szó, az a sebesség kérdése. Az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközökre az ott használt adatátviteli technológia miatt lassabban tudunk adatokat átmásolni, mint a LAN-on csatlakoztatott eszközökre. Ezért ha az idő fontos paraméter a számunkra, célszerű ez utóbbi megoldások valamelyikét választani.

A jól kiválasztott megoldás mellett a másik legfontosabb dolog, a rendszeresség.  Rendszeres mentéssel sok felesleges munkától és idegeskedéstől kímélhetjük meg magunkat, ezért érdemes időt és energiát áldoznunk rá.

A DeriCom szoftvercsaládjának a legújabb tagja a modern webes technológiáknak köszönhetően az adatmentés terhét leveszi a felhasználói válláról. Így nekik elegendő a szakmai feladataikkal törődni.

Ha szeretné adatait biztonságban tudni, de nem kíván az adatmentésekkel bajlódni, válassza az MMProNet medikai szoftverünket!

Az egészségügy az internet hálójában

A technológiai forradalom és a magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételének térnyerése  a következő években meg fogja teremti az „egészségügyi fogyasztók” kategóriáját a jelenlegi „betegek” kategória helyett. Erre meg van a lehetőség és meg van az igény. A hangsúly a személyesebb ellátásokra fog áthelyeződni. Az információs technológia fejlődésével a személyes szolgáltatások elsődleges fontosságúvá válnak a „fogyasztók” számára, és azt is lehetővé teszik, hogy ők is aktívabbak legyenek a betegségkezelés és megelőzés területén. Az orvosoknak és egészségügyi szolgáltatóknak is érdemes kihasználniuk a digitális trendeket, hogy személyesebb ellátást nyújtsanak, javuljon a kommunikáció és javítsák a pácienseik tapasztalatait.

Erre kínál lehetőséget a DeriCom most készülő NetDr szolgáltatási csomagja, mely egy mobilapplikáció segítségével közvetlen kapcsolatot épít ki az MMProNet medikai szoftver és az azt használó orvosok páciensei között.

Szeretnénk a mai korszerű mobil technológiákkal megoldani, hogy a személyes beteg-orvos kapcsolatot nem igénylő adminisztrációs feladatok automatikusan távolról megtörténjenek, az orvos sokkal több információval rendelkezzen a betegeiről és a betegek is sokkal tájékozottabbak legyenek. Új medikai szoftverünk automatikusan el fogja küldeni az adminisztratív, preventív feladatokkal, esetleges gondozással kapcsolatos értesítéseket a betegek mobiljára, és a betegek is tudják tájékoztatni az orvosukat az állapotukkal, méréseikkel, szűréseikkel, leleteikkel kapcsolatban, és szükség esetén távkonzultációt is kérhetnek majd.

Ha Ön is a mi medikai szoftverünket használja, úgy többletszolgáltatást nyújthat páciensei számára, és kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti a betegellátást.

app.png

Változik az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

Az Európai Unió egészére vonatkozó egységes adatvédelmi rendelet (GDRP) május 25-ével kerül bevezetésre. A rendelet megköveteli a tisztességes és átlátható adatkezelést továbbá, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak az adatkezelés tényéről és céljairól.

Az új adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők:

 • a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • azok helyesbítése;
 • törlése;
 • kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.

A rendeletben külön cikkely foglalkozik a „személyes adatok különleges kategóriáinak”, ezen belül az EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKNAK a  kezelésével. A jogszabály az alábbi esetekre tekintettel engedélyezi  ezeknek az adatoknak a kezelését, kikötve, hogy ezen adatok kezelése olyan személy által, vagy felelősségével történik, aki uniós vagy tagállami jogban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll:

 • adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból,
 • a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása kapcsán,
 • illetve ha az az egészségügyi és/vagy a szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés alapján kerül rá sor.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok további feltételeket – köztük korlátozásokat – alkalmazzanak a genetikai adatok, a biometrikus adatok és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozóan. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kezdeményezthetné a Kormánynál, ám nincs róla információ, hogy történt volna ilyen lépés. 

A GDPR előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok, lásd egészségügyi adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban. A „fő tevékenységek” az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó céljainak eléréséhez szükséges legfontosabb műveleteket jelentik. Például egy kórház tekintetében az egészségügyi adatok kezelése, a betegek egészségügyi nyilvántartása az egyik fő tevékenység, emiatt a kórházaknak adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölniük.

Félő, hogy a kis- és közepes vállalkozások, szemben a nagy egészségügyben érintett vállalkozásokkal és központi intézményekkel nehezen fognak tudni megfelelni az egységes szabályozásban foglalt rendelkezéseknek.

Maga a törvényalkotó is késedelemben van az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) zökkenőmentes bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokkal. Egyebek közt nem történt még központi intézkedés, hogy a GDPR hatálybalépése előtt elfogadjanak egy olyan jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a NAIH május 25-e után is adatvédelmi hatóságként működjön.

gdpr.png

MMProNet-et a magánorvosi rendelőkbe is

2018. november 1-től kötelező lesz az EESZT a magánszektorban is

Az MMProNet teljes körű INFORMATIKAI MEGOLDÁS a MAGÁNORVOSOK számára.

Medikai szoftvercsaládunk legújabb tagja egy felhőben futó rendszer, ezáltal olyan szolgáltatásokat is képes biztosítani, melyekre korábban nem volt lehetőség.

✅ Bármilyen eszközön – pc, laptop, tablet, okostelefon – elindítható, úgy ahogy egy weboldal. Használatához nincs szükség drága számítástechnikai eszközök beszerzésére.
 Az adatmentések és a verziófrissítések automatikusan lefutnak. Ezek nem veszik igénybe az orvos idejét, nem vonják el a szakmai feladataitól. 
✅ Az orvos által használt számítástechnikai eszköznek elegendő a mi szerverünkkel kommunikálni, az EESZT kapcsolódás közvetlen a két rendszer között történik. Ezáltal az MMPronet gyengébb internet szolgáltatás mellett is működtethető. 
✅ A tárolni kívánt adatok számára nem az orvosnak kell helyben tárhelyet biztosítani. Ezek terhét az általunk biztosított felhőszolgáltatás leveszi a válláról.

Az MMProNet egy olyan szoftver, melyet A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEIHEZ LEHET IGAZÍTANI és NEM A FELHASZNÁLÓNAK KELL A PROGRAMHOZ ALKALMAZKODNIA.

A beállítástól függően a program használható összetettebb módon, ekkor sok adatot jelenít meg egy oldalon, vagy egyszerűbben, csak a szükséges információkat megjelenítve. Amikor a Felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, a program az ő egyéni beállításainak megfelelően fog elindulni.   A MMProNet nem csak a felhasználói szokásokhoz igazodik, hanem a használt informatika eszközhöz is. Mivel platformfüggetlen, ezért bármilyen operációs rendszeren futtatható és mivel minimális az erőforrás igénye, reszponzív a kialakítása, ezért szinte bármilyen eszközön használható.

Ha szeretne többet megtudni erről a termékünkről, kérjük, írjon nekünk az info@dericom.hu e-mail címünkre, vagy böngésszen a megújult weboldalunkon www.medmaxpronet.dericom.hu!

163751742.png

Az e-Recept fogadtatása

Felmérések szerint a 75 év felettiek átlagosan 4-5 társbetegséggel küzdenek. Ez akár 10-12 gyógyszer együttes szedését is jelentheti. Az érintettek különböző betegségeiket, különböző kezelőorvosok gondozzák, akik nem feltétlenül konzultálnak egymással. Ennek következtében nem derül fény sem az egyes gyógyszerek kölcsönhatásaira, sem az egyes hatóanyagok túladagolására. Sok esetben még a betegek háziorvosa sem tudja, hogy a páciense miket szed. Nem egyszer a gyógyszer-mellékhatásokat újabb gyógyszerekkel igyekeznek kezelni. Az így bekövetkező életminőség romláshoz még a gyógyszer kiadások felesleges emelkedése is társul.

Az e-Recept bevezetése megoldást jelenthet a problémára, mivel a betegellátás során az orvos megtekintheti a betegnek máshol felírt recepteket. A rendelőkben használt szoftverek lehetővé teszik, hogy az orvosok, a megfelelő azonosítást követően belépjenek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), és a beteg önrendelkezésének megfelelően (DÖR) megtekintsék a páciens egészségügyi adatait, és rögzítsék az aktuális egészségügyi ellátásokkal kapcsolatosan keletkező új információkat. Mi több, az EESZT-nek köszönhetően arra is fény derülhet, ha a páciens több orvosnál is felirat bizonyos készítményeket, vagy ha a várt állapotjavulás azért marad el, mert a beteg nem váltja ki az orvos által rendelt gyógyszereket. Az e-Receptre felírt készítményeket is kiválthatják a beteg hozzátartozói az orvos által kiadott felírási igazolás alapján. Ez az igazolás nemcsak a kiváltást könnyíti meg, hanem tájékoztatásul is szolgál a beteg, illetve a hozzátartozói számára a felírt készítményekről.

Érdemes tehát a pácienseknek is megbarátkozni ezzel az újítással, hiszen számos előnnyel jár a számukra.

18020502.jpg

Az egészségügy digitalizációjának folytatása további olyan szolgáltatásokat tesz majd elérhetővé, mely kényelmesebbé teszi a betegellátást.  Például ha egy vizsgálat során az orvos úgy dönt, hogy további egészségügyi szolgáltatásra van szükség, akkor rögzíti az EESZT-be az elektronikus beutalót, és az ellátó intézmény szabad időpontjai közül a pácienssel egyeztetve le is foglalhatja  a neki megfelelőt.

Az EESZT akkor fogja a vele szemben támasztott elvárásokat valóban teljesíteni, ha minél többen használják, minél több adat kerül strukturáltan a rendszerbe, és minél több külső rendszerrel lesz összeköttetésben.

Mi az az e-Recept?

Megszaporodtak a megfázásos megbetegedések és ezzel párhuzamosan megnőtt azon honfitársainknak a száma, akik most találkoznak először az e-Recepttel.

Az ő tájékoztatásukra igyekszünk megválaszolni az e témában leggyakrabban felmerülő kérdéseket:

 • Mi különbözteti meg az e-Receptet a papír alapú vénytől?
 • Mi az a felírási igazolás?
 • Szükség van-e e-Személyire az e-Recept kiváltásához?
 • Ki válthatja ki a beteg számára a felírt készítményeket?

erecept_1.png

Először is fontos tisztázni, hogy az e-Recept bevezetésével a papír alapú vények nem szűntek meg. Bizonyos speciális esetek indokolják a megtartásukat. Például, ha az orvosnak a beteg otthonában kell receptet írnia. A papír alapú vényeken szerepelő adatok a patikában, a gyógyszerek kiváltásakor kerülnek feltöltésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT).

Ha az orvos viszi fel az adatokat ebbe a központi rendszerbe, vagyis elektronikus vényt rendel (e-Receptet ír), akkor a beteg egy felírási igazolást kap, ami úgy néz ki mint a papír alapú vény, ám egy plusz vonalkódot is tartalmaz. A felírási igazolás azt a célt szolgálja, hogy a beteg ne csak akkor lássa, hogy mit írtak fel neki, ha belép a Lakossági Portálon a saját fiókjába.

A felírási igazolás alapján ugyanúgy, mint eddig, mindennemű azonosítás nélkül a beteg, vagy bárki más, rokon, ismerős kiválthatja a patikában a rendelt készítményeket. Az újdonságot az jelenti, hogy az e-Receptre felírt gyógyszereket, a beteg saját maga számára akkor is ki tudja váltani, ha nincs nála a kiállításkor kapott felírási igazolás. Elektronikus vény esetén elegendő, ha a TAJ kártyájával és a személyi igazolvánnyal, vagy ha rendelkezik vele, akkor az e-Személyi igazolványával és az ahhoz tartozó pin-kódjával igazolja magát a beteg a gyógyszertárban. Ez alapján a gyógyszerész le tudja kérni az EESZT-ből, hogy milyen még ki nem váltott e-Receptjei vannak, és ki tudja adni a szükséges készítményeket.