Tartsa kézben Praxisát! - Tartsa kézben egészségét!

CSATLAKOZÁS AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRHEZ

A csatlakozás lépései III. rész

2017. október 14. - DeriCom Kft

HATODIK

Képzés

Az EESZT-vel kapcsolatos ismeretekről egy kérdéssor online kitöltésével kell számot adni. A vizsga 10 kérdésből áll és 7 helyes válasz kell a sikerességéhez. A 10 kérdés megválaszolására 30 perc áll rendelkezésre. A vizsgának 3 alkalommal lehet nekifutni. A sikeresen vizsgázók tudják, mint felhasználók aktiválni magukat az EESZT Ágazati portálján.

A tananyag és a vizsgalehetőség elérhető az EESZT felhasználói képzési felületén.

Felhasználói képzés tájékoztató

Felhasználói képzés

A belépéshez meg kell adni a felhasználó azonosítót (EESZT azonosító = előtag + alapnyilvántartási azonosító) és a jelszót:

Felhasználó azonosító:

Orvosok esetében: O betű és a működési nyilvántartási szám (pecsétszám), pl.: O648900

Egészségügyi szakdolgozók esetében: S betű és a működési nyilvántartási szám, pl.: S648900

Állami Egészségügyi Ellátó Központ által nyilvántartott egészségügyi szakképesítést szerzett személyek - jogszabály által meghatározott, bárki számára hozzáférhető - adatai (nyilvántartási szám) itt kereshetők:

https://kereso.enkk.hu/

Jelszó:

Mindenkinek a saját születési dátuma mindennemű írásjel vagy szünet nélkül (évhónapnap), pl.: 19770422

HETEDIK

EESZT felhasználó aktiválása a rendszerben

Az ágazati felhasználók EESZT azonosítóját, valamint a felhasználó eSzemélyi igazolványát össze kell rendelni  az EESZT Ágazati portálon. Az eSzemélyiről, a használatához szükséges kártyaolvasó és eSzig telepítéséről bővebb információt itt talál:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/eszig

Az összerendelés a portálra való bejelentkezést követően az aktiválás menüpontban lehetséges, az aktiválás ablakban az EESZT felhasználó azonosító, valamint az ellenőrző kód (Captcha) megadását követően.

FIGYELEM! Az eSzig kliensnek telepítve kell lennie a számítógépen, és a szolgáltatásnak futnia kell, különben a "BEJELENTKEZÉS" gombra kattintva a böngésző "Nincs kapcsolat" hibaoldala fog megjelenni.

https://portal.eeszt.gov.hu

NYOLCADIK

Műszaki megvalósítás és tesztelés

A csatlakozási dokumentáció elfogadását követően az EESZT működtetője elvégzi a jogosultság adminisztrátor vagy „VMátrix adminisztrátor” felvételét a rendszerbe. Ez a csatlakozási nyilatkozaton adminisztrátorként megadott személy lesz. Az EESZT működtetője létrehozza és az adminisztrátor számára elérhetővé teszi az EESZT-hez történő biztonságos kapcsolódáshoz szükséges, ún. SSL tanúsítványt. Az SSL tanúsítványt az adminisztrátor az EESZT Ágazati portálra történő belépés után, az Ágazati portálról töltheti le. A tanúsítvány használatához jelszó szükséges, melyet a csatlakozási adatlapon megadott telefonszámra küld el a rendszer. Ezt követően tudja kiválasztani az adminisztrátor a hozzá tartozó felhasználókat és beállítani a jogosultságaikat. (Adminisztrátor orvos, egészségügyi szakdolgozó, de akár informatikus is lehet.)

A csatlakozás műszaki megvalósítását az EESZT működtetője által kiadott keretprogram lefuttatásával kell ellenőrizni a megvalósítás sikerességét. A keretprogram a műszaki ellenőrzés eredményéről elektronikus formátumban állít ki igazolást, amelyet a felhasználói fiókon keresztül kell feltölteni.

Az EESZT működtetője a feltöltött állományt megvizsgálja, és ha a csatlakozás műszakilag megfelelő, kiállítja az erről szóló igazolást. Ezzel válik befejezetté a csatlakozási folyamat.

Részletek >>

Összefoglalónk a csatlakozás lépéseiről 1-5-ig >>

csatlakozas2.png

Okosodik az egészségügy

Smart healthcare

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egyfajta tárhelyéül fog szolgálni az egészségügyben keletkező adatok tömegének. Az információk digitális tárolása megteremti a lehetőséget különböző kigyűjtések, elemzések készítésére és az adatok közti összefüggések feltárására. Hogy mi mindenre fogjuk felhasználni ezt a hatalmas adatállományt, még kérdéses. Azt azonban bátran kijelenthetjük, hogy egy nagy lépést jelent az „okos egészségügy” felé.

A lakosság egészségi állapotával kapcsolatos adatok, azonban nem csak a beteg-orvos találkozók alkalmával keletkeznek.

Egyre divatosabbá vállnak az úgynevezett egészségügyi applikációk is, melyek szintén adatokat gyűjtenek és tárolnak a felhasználóikról.

Nemrégiben mutatta be az AEEK a MeNTA (Mobil EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás), ingyenesen letölthető mobil applikációt, mely alkalmas lehet a felhasználók egészségtudatosságának növelésére, és a páciens valamint az orvos közötti kommunikáció javítására. Az applikáció különböző modulokat tartalmaz. A felhasználó vérnyomásának, vércukorszintjének, a testtömegének stb. adatait különböző naplókban tárolja. Az adatokból elektronikus nyilvántartást készít, automatikusan tendenciákat, átlagokat számol. Az információkat grafikusan és lista nézetben is megjeleníti. A MeNTA csak egy, az utóbbi időszak ilyen típusú fejlesztései közül. Ezeknek a hasznosságát a felhasználók fogják minősíteni, azonban látni kell az ezirányú innovációkkal kapcsolatosan felmerülő óriási szakadékokat is.

Először is ott van a digitális szakadék. Ez alatt azt értem, hogy a legtöbb egészségügyi ellátást az idősebb korosztály veszi igénybe, akik azonban nem rendelkeznek elegendő ismerettel az okos eszközök használatához. Másodszor ott van a jövedelmi szakadék, ami az ország egyes területein gátat szab az okos eszközök elterjedésének. Harmadszor pedig ott van az időszakadék, ami itt azt jelenti, hogy gyorsabban jelennek meg az újabb és újabb fejlesztések, mint ahogy a befogadói oldalon létrejön a használatukra vonatkozó igény.

Az egészségügyben keletkező információk digitalizációja kapcsán fontos azt is leszögeznünk, hogy egy az egészségi állapotunkkal kapcsolatos mérőszám önmagában nem több mint egy adat. Az adatok értelmezéséhez mély ismeretekre és szakmai tapasztalatra van szükség. Vagyis az egészségügy „okosítása” segíthet az orvoshiánnyal küszködő ágazatnak, de a megfelelő szakembereket nem pótolhatja. 

smart_healthcare.png

Összefoglaló az EESZT csatlakozás tennivalóiról

Lépésről lépésre

Mi az EESZT:

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lehetővé teszi egészségügyben keletkező adatok és dokumentumok elérhetőségét, és biztosítja a rendelkezésre álló adatok egységes kezelését és hatékony elemzését. Az EESZT szolgáltatásit az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és gyógyszerészek a saját, megszokott informatikai rendszerükön keresztül illetve az Ágazati portálra bejelentkezve érhetik el.

Csatlakozási határidők:

Közfinanszírozott egészségügyi ellátók esetében: 2017.11.01.

Magán egészségügyi ellátók esetében: 2018.11.01.

e-Személyi igazolvány igénylése és a használatához szükséges kártyaolvasók beszerzése

Kártyaolvasó pótlólagos igénylése:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatbekero

Az igényelt kártyaolvasó a legközelebbi járási hivatalban vehetők át.

http://www.jarasihivatalok.hu/jarasi-hivatalok-megyenkent.html

http://www.kormanyhivatal.hu/.../bfkh-keruleti-hivatalai

A kártyaolvasót telepíteni kell:

e-Személyi Kliens Telepítés

A csatlakozás menete

Regisztráció

Indítása

https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu

A regisztráció során többek közt meg kell adni az INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ-t. Ez a működési engedély első oldalán szereplő 6 jegyű „OTH” azonosító.

Ezt az azonosítót az ÁNTSZ oldalán is meg lehet keresni (ott OEP azonosító néven szerepel):

https://www.antsz.hu/euszolg

Megerősítése

A sikeres regisztrációról a megadott címre visszaigazoló e-mailt küld a rendszer, ebben meg kell erősíteni a regisztrációt.

(Új) jelszó megadása:

Meg kell adni egy a felhasználói fiókhoz kapcsolódó jelszót. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell legalább egy kis-, egy nagybetűt, illetve egy számjegyet. A jelszó NEM tartalmazhat ékezetes karaktereket.

A csatlakozási kérelem

A csatlakozási kérlemet mindenki a regisztráció során létrehozott fiókjában találja meg.

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal

Az űrlap 3. pontja, A csatlakozó informatikai rendszer alapvető adatai:

 • Szoftver elnevezése (kötelező): MedMaxPro vagy PraxisPro
 • Fejlesztő (jogtulajdonos) megnevezése (kötelező): Dericom Kft
 • Szoftver verziószáma: NEM KÖTELEZŐ MEGADNI

A kitöltött űrlapból PDF-et kell generálni és ki kell nyomtatni, majd az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumokkal erre a címre kell postázni:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114 Pf. 32.

A csatolni szükséges dokumentumok:

Cégbíróságon bejegyzettek (Bt., Kft., stb.) esetében:

 • Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá (használja az e-Személyijét a rendszerben):a képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát és az online elérhető céginformációs rendszerből a törvényes képviselő képviseleti jogát igazoló dokumentum kinyomtatott változatát.
 • Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl. erre kijelölt munkatárs, akkor az előzőeken túl a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, vagy szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti.

Egyéni vállalkozók esetében:

Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (természetes személy egyéni vállalkozó) ír alá elegendő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát benyújtani, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokat tartalmazó dokumentumot. Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl. erre kijelölt munkatárs, akkor az előzőeken túl csatolni kell az egyéni vállalkozó által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, ami az aláírási jogot keletkezteti.

Az összefoglaló fentebb pontjaihoz kapcsolódó részletekért olvassák el korábbi bejegyzéseinket!

http://dericom.blog.hu/2017/09/06/csatlakozas_az_elektronikus_egeszsegugyi_szolgaltatasi_terhez

http://dericom.blog.hu/2017/09/08/csatlakozas_az_elektronikus_egeszsegugyi_szolgaltatasi_terhez_123

Vizsga az EESZT-ből

Az EESZT-vel kapcsolatos ismeretekről egy kérdéssor online kitöltésével kell számot adni.

https://eeszt.aeek.hu/login.php?target=&client_id=eeszt&auth_stat

A szoftvergyártók és az AEEK feladatai:

A csatlakozás műszaki megvalósítása és tesztelése

Az egészségügyi informatikai rendszer EESZT kapcsolatának beállítása

Az EMMI rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét 2017. november 1-től kell teljesítenie. Ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges egészségügyi informatikai rendszere EESZT kapcsolatának beállítása. Ez elsősorban a háziorvosi szoftvergyártó DeriCom Kft feladata. A rendszereink felkészítésével jól haladunk, hamarosan közzé tesszük a részleteket.

Bízunk benne, hogy most is segítségükre lehettünk!

kave_mellett2.png

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Ágazati Portálja által nyújtott szolgáltatások

Az EESZT alrendszerei

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szolgáltatásit az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és gyógyszerészek a saját, megszokott informatikai rendszerükön keresztül érhetik el. A rendszer számos modulból épül fel.

e-Recept 

Az e-Recept fokozatosan kerül bevezetésre. A tervek szerint első körben a gyógyszerek, majd a sorozatgyártású GYSE-k, a fokozottan ellenőrzött szerek, a sürgősséggel rendelt gyógyszerek, az egyedi GYSE-k, végül a szemészeti vények kerülnek be az elektronikusan felírható körbe. Az anyatej, a gyógyfürdő és a fogászati kezelés azonban kimarad.

A vény felírásakor az orvos az általa használt orvosinformatikai szoftveren keresztül kapcsolódik az EESZT-hez. Az e-Recept rendszertől megkapja a beteg korábbi gyógyszerelési adatait, a gyógyszerallergiára, alapbetegségekre vonatkozó információkkal együtt.

Ha a terápia változása, vagy téves felírás miatt szükséges az e-Recept visszavonható. A visszavonás egy logikai törlésnek felel majd meg. (Az eredetileg felírt vényt a rendszer nem törli ki, csak visszavontnak jelöli meg.) Kizárólag nem kiváltott és nem lejárt vényeket lehet így visszavonni.

A kiváltás vagy a páciens TAJ száma alapján, vagy a recept mellé kötelezően kiállítandó és átruházható felírási igazolással lehetséges. Amennyiben az orvos elektronikus vényt rendelt, akkor, ha a kiadó nem éri el az EESZT-t, akkor a felírási igazolás alapján tud expediálni. Az igazolás nemcsak a kiváltást teszi lehetővé, hanem tájékoztatásul is szolgál a beteg (illetve hozzátartozói) számára a felírt készítményekről.

A felíró orvosnak 2018. végéig a mostani papírvénnyel gyakorlatilag azonos felírási igazolást kell adnia a betegnek minden e-Receptről. Ezzel még akkor is kiváltható a recept, ha a patikában valamilyen technikai ok miatt nincs EESZT-kapcsolat. 2019-től a páciens kérésére elektronikus vagy papír formában kell felírási igazolást készíteni.

Az e-Recept rendszer lehetőséget nyújt a felírt receptek és azok kiváltási információinak a megtekintésére is.

Bizonyos esetekben, továbbra is lehetőség lesz papír alapú recept írására. Ez esetben a recept elektronikus rögzítése (elektronikus vény létrehozása) a patikában történik majd a kiváltáskor.

A modul az alábbi ellenőrzéseket végzi:

Jogosultsági ellenőrzés: az ágazati dolgozók közül csak orvos, gyógyszerész és gyógyszerkiadó asszisztens férhet hozzá a rendszerhez. Az EESZT-be az assziszteancia nem tud vényt beküldeni, az az orvos feladata. Azt azonban felíró-oldali információs rendszer lehetővé teheti, hogy a vényt az asszisztens készítse elő, majd annak ellenőrzése után az orvos küldje be az EESZT-be.

Formai ellenőrzés: az e-Recept modul csak megfelelő formátumú dokumentumokat fogad be.

Tartalmi ellenőrzés: az e-Recept modul csak a releváns közhiteles kódtörzseknek és nyilvántartásoknak megfelelő dokumentumokat fogadja be.

Jogszabályi ellenőrzés: jogszabályban meghatározott speciális kritériumok ellenőrzése (pl. 50 ezer forintnál drágább készítményből egy vényre csak maximum egyhavi adag írható).

Finanszírozási ellenőrzés (csak a jövőben): TB-támogatott felírás esetén az e-Recept modul meg fogja hívni a NEAK vényellenőrző szolgáltatását, és csak akkor fogadja be a vényt, ha megfelelő, ezáltal biztosítva azt, hogy ne legyen elszámolási vita a kiváltás során.

A modul valamennyi eseményt (felírás, foglalás, kiváltás és ezek logikai törlése, valamint lekérdezés) rögzít a hozzáférési naplóban, melyet az érintettek jogosultságuk függvényében megtekinthetnek.  

e-Beutaló

Az országosan egységes elektronikus beutaló, e-Beutaló is része lesz az EESZT-nek.

Ehhez kapcsolódik majd az erőforrás publikáció kezelését megvalósító rendszer, mely a személyes időpontfoglalást átcsatornázza interneten keresztül történő foglalássá.

Ha egy vizsgálat során az orvos úgy dönt, hogy további egészségügyi szolgáltatásra van szükség, más ellátó intézménytől, akkor az általa használt orvosinformatikai szoftveren keresztül előállítja a beutalót az összes szükséges előírt információtartalommal. Az e-Beutaló rendszer elvégzi a szükséges formai, tartalmi és jogosultsági ellenőrzéseket, és visszaadja az igazolást az orvos felé a beutaló befogadásról. A visszaigazolás után az orvos a pácienssel egyeztetve dönthet, hogy foglal-e időpontot az ellátó intézménynél.

TOVÁBBRA IS LEHETŐSÉG LESZ PAPÍR ALAPÚ BEUTALÓ ÍRÁSÁRA. Abban az esetben, ha a beutaló orvos a beutalót nem az EESZT rendszerben e-Beutalóként készíti el, akkor a beutaló elektronikus rögzítése az ellátó intézményben, a páciens megjelenésekor történik majd.  

e-Profil

Az e-Profil (a páciensre jellemző egészségügyi összefoglaló) az EESZT központi adattárolási funkciói között jelenik meg.

Az e-Profilban kezelt adatok jellemzően nem, vagy ritkán változnak, és az ellátott egészségi állapotára hosszú távon jellemzőek. Ezek például az allergiák, gyógyszerérzékenységek, implantátumok, krónikus betegségek, gondozásban történő részvétel, megállapított betegségek, elváltozások, aktuális gyógyszerezési adatok.

Kettős célt szolgál:

 • Egyrészt lehetővé teszi, hogy sürgősségi esetben az aktuális ellátás tekintetében kiemelt jelentőségű egészségügyi jellemzők hatékonyan rendelkezésre álljanak az ellátó személyzet számára.
 • Másrészt bármilyen más ellátás során is konszolidált módon teszi áttekinthetővé azokat az egészségügyi adatokat, amelyek hosszú távon érvényesek, illetve változásuk nyomon követése kiemelt jelentőséggel bír.

Az e-Profil felhasználói esetei:

 • e-Profil bejegyzés rögzítése
 • e-Profil bejegyzés javítás/módosítás
 • e-Profil lekérdezés a beteg önrendelkezésének (DÖR) megfelelően

Adatrögzítő lehet a beteg aktuális kezelőorvosa és a háziorvosa egyaránt. A kezelőorvos a saját nevében rögzíti és hitelesíti az e-Profil rendszerben a páciens aktuális egészségügyi ellátásával kapcsolatosan keletkező egészségügyi jellemzőket. Ha ez valamilyen okból nem történik meg, a háziorvos utólag is felviheti azokat a hiteles betegdokumentáció alapján. Felelőssége ilyen esetekben arra terjed ki, hogy a dokumentumból a releváns, és az eredeti dokumentummal egybehangzó adatok kerüljenek elektronikus formában rögzítésre.

Az EESZT használatát az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet írja elő és 2017. november 1-jétől minden közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi ellátónak (háziorvosi rendelők, szakellátó intézmények) és gyógyszertárnak használnia kell. 

eeszt_blog.png

A DIGITÁLIS ÖNRENDELKEZÉS (DÖR)

Az érem másik oldala

A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezések teszik lehetővé. E jogszabály alapján minden állampolgárnak lehetősége van rá, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be) bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza.

A rendszer a legmagasabb fokú védelemmel van ellátva. Az állampolgárok adatainak elérhetőségére vonatkozó ALAPBEÁLLÍTÁS, hogy

 • az egészségügyi dolgozók a személyes – kétszintű azonosítást igénylő – bejelentkezést követően kizárólag olyan típusú adatokhoz férhetnek hozzá, amelyeket végzettségük és munkakörük indokol,
 • elrejti a különösen érzékeny egészségi állapothoz tartozó dokumentumokat, mint például a pszichiátriai betegségeihez kötődő dokumentumokat, melyek csak az e szakterületeken dolgozó kezelőorvosok számára hozzáférhetőek.

Bármely magánszemély ügyfélkapus regisztrációt követően és saját érvényes TAJ számával, a Lakossági Portálon, vagy bármely kormányablakban

 • korlátozásokat állíthat be a lekérdezőkre, vagy az adataira vonatkozóan, 
 • értesítést kérhet a rendszertől, ha vele kapcsolatos adat vagy dokumentum kerül az EESZT-be,
 • követheti, hogy ki kért hozzáférést az adataihoz.

A betegellátást végző orvosok által elérhető adatok függnek a személy önrendelkezésétől (engedélyeitől, korlátozásaitól). S bár a jogszabályok nem írják elő, hogy a kezelőorvosok tájékoztassák pácienseiket az adatkezelési tiltások lehetőségéről és felelősségéről, mi úgy gondoljuk, hogy az orvos szemszögéből is fontos, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az önrendelkezés során fontos körültekintően eljárni.

Azok a lakosok, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és internetelérési lehetőséggel, azok bármikor, bárhonnan elérhetik az erre a célra kiépített Lakossági Portált.

https://www.eeszt.gov.hu

Azoknak, akik nem rendelkeznek ezekkel, a Kormányablakokban van lehetőségük élni az önrendelkezési jogukkal. Ügyfélkaput is a Kormányablakoknál lehet nyitni.

dor.png

Csatlakozás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez

A csatlakozás lépései II. rész

NEGYEDIK

Regisztráció

Az EESZT Információs portálján az e-Kapu menüpont alatt lehet a csatlakozási eljárást elindítani.

A regisztrációhoz szükséges:

 • A NYILVÁNTARTÓ HATÓSÁGOT megadni, amelyet egy legördülő menüből lehet kiválasztani (gyógyszertárak esetében: OGYEI, intézmények, háziorvosok esetében: OTH).
 • Az INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ-t megadni. Ez a működési engedély első oldalán szereplő 6 jegyű „OTH” azonosító, amit az ÁNTSZ oldalán is meg lehet keresni (https://www.antsz.hu/euszolg). A Szolgáltató nevét kell megadni és a rendszer megadja a hozzá tartozó SZOLGÁLTATÓ AZONOSÍTÓT (és OEP azonosítót). Ennek az egyedi Szolgáltató azonosítónak a (csatlakozási oldalon történő) megadását követően „A kiválasztott intézmény” neve automatikusan meg fog jelenni a következő sorban.
 • Egy olyan E-MAIL címet is meg kell adni, amellyel a későbbiekben be tudnak lépni a rendszerbe. A sikeres regisztrációról a megadott címre visszaigazoló e-mailt küld a rendszer, ebben meg kell erősíteni a regisztrációt, valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó jelszót kell megadni.

https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu

Ha a regisztráció során kérdés merül fel, akkor az AEEK Kontakt Centerétől tudnak segítséget kérni:

 • Telefonszám: 06-1- 920-10-50
 • E-mail cím: csatlakozas.eeszt@aeek.hu

ÖTÖDIK

A csatlakozási nyilatkozat kitöltése

A csatlakozási nyilatkozatot mindenki a regisztráció során létrehozott fiókjában találja meg. A nyilatkozathoz külön kitöltési útmutató is tartozik. Azok, akik sikeresen regisztráltak, az alábbi linken tudnak belépni a saját fiókjukba, úgy, hogy megadják a regisztráció során használt e-mail címüket és jelszavukat.

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/ekapu-portal

A csatlakozási nyilatkozatot kitöltést követően ki kell nyomtatni, és az arra jogosultnak alá kell írni. Az aláírási jogosultságot igazolni is kell, az ehhez szükséges dokumentumok csatolásával. (Ezekről az előző bejegyzésünkben  írtunk.) Az összeállított anyagot helyezzék borítékba, írják rá „EESZT csatlakozás” és az EESZT működtetőjének postafiók címére postázzák el:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114 Pf. 32.

A dokumentumok beérkezéséről a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet fog küldeni a rendszer.

eeszt_postazas.png

forrás: AEEK

Csatlakozás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez

A csatlakozás lépései I. rész

Az EESZT kötelező kapcsolódási határideje jelenleg 2017 november 1.

A CSATLAKOZÁS LÉPÉSEI

ELSŐ

Az e-Személyi igazolvány igénylése

Amennyiben még nem indította el az igénylési folyamatot, haladéktalanul keresse fel valamelyik kormányablakot!

MÁSODIK

Az e-személyi olvasók beszerzése

Azokban az esetekben, ha egy fekvő- és/vagy járóbeteg ellátó intézmény 60 darabnál több e-Személyi olvasót igényelt, az olvasók kiszállítását az AEEK munkatársai végzik. Más esetekben a készüléket a megrendelők a hozzájuk legközelebbi járási hivatalban vehetik át. Az átvételhez az alábbiak szükségesek:

 • az átvevő intézmény aláírásra jogosult személyének meghatalmazása az átvevő részére, amennyiben nem az aláíró veszi át az olvasókat,
 • az átvevő intézmény neve, címe, működési engedélyének száma, adószáma,
 • az átvevő személyi igazolványa és lakcím kártyája.

 

(PÓTLÓLAGOS KÁRTYAOLVASÓ IGÉNYLÉS

Az e-Személyi azon túl, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, rendelkezik egy elektronikus tároló elemmel, chippel is. Ez a miniatűr adathordozó teszi lehetővé, hogy a kártya betöltsön, egy speciális azonosító funkciót is, mely a különböző közigazgatási rendszerekhez, esetünkben az EESZT-hez való kapcsolódáshoz szükséges. A chip a kiolvasásához egy kártyaolvasó készülék is szükséges. Ezeket az AEEK biztosítja. Az ehhez szükséges megrendelőt még júniusban kiküldték. Ha az Ön vagy munkatársa részére a megrendelés még nem történt meg, akkor a következő linken elérhető dokumentum kitöltésével ez pótolható: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatbekero )

HARMADIK

Az EESZT történő csatlakozáshoz szükséges az aláírási jogosultságot igazolni. Az ehhez szükséges dokumentumok:

CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRE KÖTELEZETTEK (Bt., Kft., stb.)

Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá (használja az eSzemélyijét a rendszerben) csatolni kell:

 • a képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
 • az online elérhető céginformációs rendszerből a törvényes képviselő képviseleti jogát igazoló dokumentum kinyomtatott változatát.

Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl. erre kijelölt munkatárs, akkor az előzőeken túl csatolni kell a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, vagy szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (természetes személy egyéni vállalkozó) ír alá elegendő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát benyújtani, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokat tartalmazó dokumentumot. Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl. erre kijelölt munkatárs, akkor az előzőeken túl csatolni kell az egyéni vállalkozó által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, ami az aláírási jogot keletkezteti.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE, valamint EGYHÁZI és CIVIL SZERVEZETEKRE vonatkozó eljárásról az az EESZT oldalán az eKapu menüpont alatt tájékozódhatnak.

forrás: AEEK

A további lépésekről a következő bejegyzésünkben írunk majd.

KÖVESSEN MINKET! Legyenek naprakész információi a csatlakozás folyamatáról!

 eesztcsatl22.png

Megújul a blogunk

azzal a céllal, hogy naprakész tájékoztatást adjunk a szakmát érintő kérdésekben.

Célkitűzéseink közt szerepel, hogy

 • összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet az aktuális feladatokra, határidőkre,
 • hírt adjunk a legfrissebb fejlesztésekről,
 • kivonatokban tájékoztassunk a szektort érintő döntésekről.

Kövessen minket, hogy mindig jól informált legyen!

newspapers-444449_1920.jpg

Ónodi: „Kemény év után erős eredmények”

eu_gazdasag.jpg

A jövő évi büdzsé tervezete szerint 150-200 milliárd forinttal több jut az egészségügyre 2018-ban, így az idei évi többlettel együtt a teljes növekmény eléri a GDP 1,5 százalékát – mondta Ónodi-Szűcs Zoltán a Magyar Kórházszövetség XXIX. Kongresszusát záró egészségpolitikai blokkban.

Tovább